STAFF VILLAGE - KHU NGHỈ DƯỠNG NAM HỘI AN

DỰ ÁN : STAFF VILLAGE - KHU NGHỈ DƯỠNG NAM HỘI AN
Địa chỉ : Duy Hải - Duy Xuyên - Quảng Nam
CĐT : Công ty TNHH phát triển Nam Hội An
Quy mô : Nhà thầu HVAC
Thời gian hoàn thành : 08/2019
Nhà thầu chính : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Nhà thầu phụ : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT M&E Á CHÂU